Úvod

V roce 1943 představil americký psycholog Abraham Maslow koncept s názvem„Teorie lidské motivace“ a následně jej rozšířil o výsledky svých pozorování vrozené lidské zvědavosti. Publikovaná teorie definovala základní lidské potřeby. 

Naše firma respektuje tuto studii. Soustředíme se na jednotlivé aspekty každého klienta individuálně tak, aby výsledkem naší činnosti bylo vnesení dalšího správného kusu do jeho portfolia. Naše práce je založena na vzájemné důvěře, respektu a komunikaci. Klientům předkládáme analýzy a srovnání, která vycházejí z potřeb jich samotných.

Prioritou naší společnosti se stala nezávislost. Nejsme výhradní zástupci žádné finanční instituce a to nám dává možnost vytvořit skutečně kvalitní portfolio.

Naše služby jsou zaměřeny na potřeby klienta:
  • Ochranu majetku a odpovědnosti
  • Ochranu příjmů
  • Finanční zabezpečení
  • Financování bydlení
  • Financování ostatních potřeb
  • Důchodové zabezpečení
  • Investice